+38-(0564)-92-33-89

    ndibpgknu@gmail.com

Зв'язатись з нами

Історія

Головна   /   Історія

Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює наукове забезпечення конституційного права працівників гірничо-металургійного комплексу України на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності.

Технологічні процеси видобутку металургійної сировини і одержання з неї металу, умови праці гірників і металургів відносяться до особливо небезпечних і проблема захисту працюючих від несприятливих виробничих факторів завжди стояла дуже гостро.

З метою посилення впливу науково-дослідних робіт по боротьбі з пилом на підприємствах гірничорудної промисловості, на базі філії в 1964 році рішенням Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР був створений науково-дослідний інститут “НДІ металургвентиляція”, який в 1968 р. перейменований в “НДІ рудвентиляція”.

Для вирішення проблем вентиляції шахт, очищення рудникового повітря від шкідливих домішок, шуму і вібрації гірничого устаткування, зменшення рівня виробничого травматизму, підвищення ефективності гірничорятувальних робіт на гірничорудних підприємствах наказом Мінчормета СРСР в 1972 р. інститут був перетворений у Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості (ВНДІБПГ) – головний галузевий науково-дослідний інститут в системі Мінчормету СРСР з питань безпеки праці гірників.

У 1991 р. наказом Держкомітету України по металургійній промисловості інститут ВНДІБПГ був перейменований в Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості (НДІБПГ), а в 2012 році відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011р. № 280 інститут переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України і реорганізований шляхом приєднання до Криворізького національного університету з утворенням на базі інституту структурного підрозділу університету.

Не зважаючи на складну економічну обстановку пов’язану зі значним зниженням обсягів виробництва в гірничорудній і металургійній промисловості, зменшенням можливостей підприємств на впровадження наукових розробок, особливо у сфері охорони праці, які здебільшого мають соціальний ефект, керівництво інституту зберегло наукові кадри, випробувальну і дослідницьку бази, що в даний час забезпечило початок динамічного розвитку інституту.

Для забезпечення якісного виконання науково-дослідних робіт в інституті створено чотири акредитовані науково-допоміжні підрозділи: аналітично-випробувальна лабораторія; санітарна лабораторія; випробувальна лабораторія засобів індивідуального захисту; навчально-методичний центр з охорони праці, а також науково-технічний відділ та експериментальні механічні майстерні.

Усі лабораторії оснащені необхідними засобами для досліджень і вимірювань, випробувальними стендами і устаткуванням. У інституті працюють кваліфіковані наукові фахівці з великим досвідом роботи у галузі охорони праці, оточуючого середовища і промислової безпеки, зокрема 1 доктор і 6 кандидатів технічних наук. Більшість розробок інституту виконується на рівні винаходів.

Усього одержано 438 авторських свідоцтв на винахід та корисні моделі. У інституті є обладнаний виставковий зал, в якому розміщені експонати розробок інституту. Інститут є організацією-експертом з питань безпечного застосування проектів, технологій і технічного обладнання, по безпечному використанню вибухових речовин і матеріалів, засобів механізації вибухових робіт.

У даний час, інститут продовжує плідну співпрацю з підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, бере участь у виконанні науково-дослідних робіт за Національною, Галузевою і Регіональною програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.